Regulamin

COIVD info.

Przychodzimy bez osób towarzyszących! BEZ WYJĄTKÓW!
Obowiązkowe zakrycie nosa i ust!
Mierzymy temperaturę na wejściu.

STUDIO TATUAŻU
ZMORA

03-722 Warszawa, ul. Karola Marcinkowskiego 7/1

1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.

2. Zasady dotyczące zapisów: 

2.1. Każdy tatuaż jest wyceniany indywidualnie.
Cena zależy od ilości godzin potrzebnych na wykonanie wzoru lub indywidualnie ustalonej stałej kwoty uwzględniającej wykonanie projektu. Wyceny dokonuje Studio* lub osobiście Artysta**.
*Studio – Zmora Mateusz Kiełczyński, ul. Karola Marcinkowskiego 7/1, 03-722 Warszawa, NIP: 5213766579
**Artysta – osoba wykonująca zabieg tatuażu. Może być to pracownik Studia lub też osoba samozatrudniona, prowadząca działalność gospodarczą lub też działalność nierejestrowaną lub będącą pracownikiem innego pracodawcy wynajmującego stanowisko na podstawie porozumienia między pracodawcą a Studiem.
2.2. Termin tatuowania jest określany przy zapisie.
2.3. Aby zarezerwować termin, należy w ciągu do 3 dni roboczych wpłacić zadatek w wysokości 200 PLN. Zadatek pobiera studio w imieniu Artysty lub bezpośrednio Artysta.
2.4. Na wpłatę zadatku na konto bankowe oczekujemy 3 dni robocze od wyznaczenia terminu sesji.
Po tym okresie zarezerwowany termin tatuowania może zostać anulowany.
2.5. Podczas zapisywania się na kilka terminów pobierany jest zadatek w wysokości 200 PLN za każde spotkanie.
2.6. Zadatek jest bezzwrotny. (w przypadku odwołania sesji przez artystę podlega zwrotowi w wysokości 100%)
2.7. Termin tatuowania bez utraty zadatku można zmienić jednokrotnie, maksymalnie na 7 dni przed umówioną datą zabiegu. Zmiana w krótszym okresie niż do 7 dni od wyznaczonego terminu skutkuje utratą zadatku. Nowy wyznaczony termin nie może być później niż 3 miesiące od terminu pierwotnego.
W przypadku gdy w ciągu najbliższych 3 miesięcy nie ma dostępnych żadnych wolnych terminów spotkań, Artysta przyznaje najbliższy możliwy termin.
2.8. Niepojawienie się na umówiony termin skutkuje utratą zadatku.
2.9. Artysta ma prawo do zmiany terminu spotkania, jeżeli uzna że:
-pojawiły się zmiany na ciele uniemożliwiające prawidłowe wykonanie tatuażu, np. opalenizna, choroba skóry, podrażnienia na skórze.*
-stan fizyczny klienta lub jego skóry uniemożliwia poprawne wykonanie zabiegu; *
*(zmiana terminu nie wynikająca z winy artysty równoznaczna jest z utratą zadatku).

3. Zasady dotyczące projektu tatuażu oraz wykonania:

3.1. Projekt tatuażu jest interpretacją tatuażysty lub tatuazystów na podstawie opisu lub referencji klienta.
3.2. Projekt podlega jednorazowej korekcie w dniu sesji.
3.3. Tatuaże objęte są prawami autorskimi. Kopiowanie jest zabronione.
3.4. Projekt tatuażu przedstawiany jest w dzień wykonywania zabiegu.
3.5. Tatuator bez podania przyczyny ma prawo odmówić wykonania tatuażu.
(dotyczy w przypadku gdy klient domaga się tatuażu innego niż umówiony przy zapisie)
3.6. Tatuaż jest rzemiosłem artystycznym i efekt końcowy różni się od prezentowanego wzoru.
3.7. Artysta ma prawo do modyfikacji projektu w trakcie zabiegu, jeżeli jego zdaniem jest to konieczne.
3.8. Artysta może współpracować z innym artystą np. właścicielem Studia przy tworzeniu projektu i jest on uznawany za współtwórcę przy równym podziale praw autorskich.

4. Zasady panujące w studiu:

4.1. Klient podczas tatuowania nie może być pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających.
4.2. Jeżeli Artysta wyrazi zgodę, klient może przyprowadzić jedną osobę towarzyszącą. Osoba ta będzie znajdować się w poczekalni.
4.3. W studiu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.
4.4. Zabrania się przyprowadzania zwierząt.
4.5. Zabrania się dotykania jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się na stanowisku pracy Artysty.
4.6. Klient ma prawo sprawdzić przed zabiegiem sterylność igieł oraz rur (gripów). Na życzenie klienta może on uczestniczyć w procesie dezynfekcji i naświetlania narzędzi światłem UV.
4.7. Zabrania się spożywania posiłków w miejscu wykonywania zabiegu. (zakaz nie dotyczy napojów)
(Zakaz obejmuje całe pomieszczenie, w którym wykonywane są zabiegi, posiłki spożywać można w poczekalni.)
4.8. W przypadku gdy tatuaż wymaga zdjęcia ubrania klient ma prawo prosić o wydzielenie miejsca zabiegowego za pomocą parawanu. W związku z koniecznością odpowiedniego napięcia skóry, w miejscu tatuażu, artysta ma prawo zażądać odsłonięcia większej części ciała lub zdjęcia danego ubrania/bielizny aby usprawnić pracę.
4.9. W celu otrzymania rachunku, dowodu wpłaty należy poprosić o to bezpośrednio Artystę. *
4.9.A W zależności od Artysty – Klient otrzymuje paragon lub rachunek. W przypadku niektórych artystów samozatrudnionych, usługa wykonania tatuażu może być zwolniona z podatku VAT. W przypadku artystów prowadzących działalność nierejestrowaną, są oni zwolnieni z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

5. Studio wykonuje zabiegi osobom pełnoletnim. 

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest fizyczna obecność prawnego opiekuna przy zapisie
lub zabiegu. Dopuszcza się pisemną zgodę opiekuna. Osoba taka musi mieć ukończone 17 lat.
W przypadku rozbieżności nazwisk dziecka oraz opiekuna prawnego wymagany dokument potwierdzający powiązania między danymi osobami.

6. Tatuaż wykonuje się na własną odpowiedzialność. 

​Artysta ani Studio nie odpowiada za powikłania, będące skutkiem zabiegu oraz złego obchodzenia się ze świeżym tatuażem. Wykonanie tatuażu wiąże się z przerwaniem ciągłości naskórka, co wiąże się z ryzykiem zarażenia się chorobami zakaźnymi takimi jak WZW, HIV. Skóra narażona jest na infekcję w ciągi kilku dni od wykonania zabiegu.
Studio oraz Artysta nie ponoszą odpowiedzialności za skutki uboczne związane z zabiegiem tatuażu.

Przebieg zabiegu wykonania tatuażu:
Artysta dezynfekuje skórę preparatem antyseptycznym. W przypadku wystąpienia owłosienia na skórze zostaje ono usunięte jednorazową golarką po czym skóra jest ponownie dezynfekowana. Artysta w jednorazowych rękawiczkach nanosi na skórę specjalny preparat (żel) pozwalający odbić wzór (kalkę) na skórze. Po zaakceptowaniu wielkości umiejscowienia wzoru na ciele, klient odczekuje od 10 do 20 minut w celu wyschnięcia wzoru. Artysta przygotowuje materiały jednorazowe do zabiegu. Jednorazowe są igły, uchwyty do maszyny, kubeczki na tusz, tusz, oraz jednorazowe ręczniki. Wielorazowa pozostają jedynie maszyna wraz z zestawem zasilającym, całość dezynfekowana jest przed oraz po zabiegu a w trakcie wykonywania usługi pakowana w jednorazowe foliowe rękawy. Cały zabieg odbywa się w jednorazowych rękawiczkach zmienianych po upływie określonego czasu. Po zakończeniu tatuażu, skóra zabezpieczana jest przy pomocy opatrunku paroprzepuszczalnego zwanego „second skin” lub folią spożywczą.
Materiały zużyte przy tatuażu, takie jak: igły, uchwyty do maszyn, kubeczki na tusz wraz z tuszem są utylizowane za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy zajmującej się odbiorem materiałów skażonych drobnoustrojami.

7. Tatuaż jest rzemiosłem artystycznym

Tatuaż jest towarem robionym na zamówienie, opłata nie podlegają
zwrotowi.

8. W przypadku znaczącego ubytku w tatuażu:

9. Artysta może przerwać zabieg

Zabieg może zostać przerwany w przypadku pogorszenia się samopoczucia klienta lub wystąpienia zmian skórnych, które mogą wpłynąć na tatuaż. Przerwany zabieg podlega opłacie. W związku z potrzebą umówienia kolejnej wizyty doliczana jest kwota 200zł, ze względu na potrzebę użycia nowych, sterylnych/jałowych materiałów i narzędzi.

10. Wykonanie tatuażu wiąże się ze zgodą na wykonanie zdjęcia

Artysta ma prawo do wykonania zdjęcia lub filmu dokumentującego dany tatuaż oraz ewentualną publikację w prasie, portalach społecznościowych, własnej witrynie internetowej oraz na wykorzystywanie w celach marketingowych.
10..1 ​Zdjęcia niektórych miejsc, taki jak np. biodra, mostek, żebra itp. często wymagają odsłonięcia miejsc intymnych aby poprawnie ukazać cały tatuaż. Akceptując regulamin zobowiązujesz się do prezentowania tatuażu podczas wykonywania zdjęcia w sposób wskazany przez artystę. Artysta zobowiązuję się do publikacji tatuażu w sposób nie ukazujący bezpośrednio twarzy Klienta.

11. Klient zobowiązuje się do przestrzeganie procesu gojenia

Zalecany proces gojenia można znaleźć pod adresem https://zmoratattoo.pl/jakdbacotatuaz/

12. Klient, wpłacając zadatek, wyraża zgodę na świadome wykonanie zabiegu oraz świadomie akceptuje powyższy regulamin.