Regulamin

STUDIO TATUAŻU ZMORA
03-721 Warszawa, ul. Jagiellońska 6

 1. Definicje:
  1. REGULAMIN – regulamin studia Zmora Tattoo Shop przy ul. Jagiellońska 6, 03-721
  2. TATUAŻ – modyfikacja ciała przeprowadzona podczas Zabiegu, prowadząca do przeniesienia Projektu Tatuażu na skórę Klienta w sposób trwały;
  3. ZABIEG – proces naruszający ciągłość naskórka Klienta, mający na celu doprowadzenie do powstania na skórze klienta Tatuażu poprzez wprowadzenie pigmentu w warstwę skóry właściwej;
  4. KLIENT – Osoba poddająca się zabiegowi wykonania tatuażu.
  5. STUDIO – Mateusz Kiełczyński, ul. Planetowa 34A, 04-830 Warszawa, NIP: 5213766579
  6. ARTYSTA – osoba wykonująca zabieg tatuażu. Artysta może być pracownikiem Studia lub też osobą samozatrudniona, prowadząca działalność gospodarczą, działalność nierejestrowaną lub będącą pracownikiem innego pracodawcy wynajmującego stanowisko na podstawie porozumienia między tym pracodawcą a Studiem.
  7. PRACOWNIA – wydzielona część budynku przy ul. Jagiellońskiej służąca celom prowadzenia działalności gospodarczej o numerze NIP 5213766579 oraz podwykonawcom tej działalności.
  8. PROJEKT – wzór graficzny mający zobrazować wygląd Tatuażu zapisany na papierze, w postaci elektronicznej lub w sposób tymczasowy bezpośrednio na skórze klienta.
  9. SESJA – określenie czasu poświęconego na wykonanie tatuażu. Określenie to uwzględnia czas na: przygotowanie projektu, przygotowanie stanowiska, zabieg oraz przerwy na odpoczynek.
  10. ZADATEK – wpłata na rzecz studia lub artysty mająca na celu zabezpieczenie finansowe.
  11. POKÓJ ZABIEGOWY – pomieszczenie w którym wykonywane są zabiegi
  12. STANOWISKO – stół lub wózek wykorzystywany do odkładania narzędzi oraz materiałów używanych podczas zabiegu oraz meble bezpośrednio używane podczas zabiegu, np. fotel, podłokietnik, lampa.
  13. DZIEŃ ROBOCZY – Dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.
 3. Zasady dotyczące zapisów: 
  1. Każdy tatuaż jest wyceniany indywidualnie.
  2. Cena zależna jest od:
   • ilości godzin potrzebnych na wykonanie tatuażu;
   • czasu potrzebnego na wykonanie projektu
   • ilości i powierzchni kolorów użytych w tatuażu
   • poziomu skomplikowania tatuażu.
   • wielkości tatuażu
   • miejsca na ciele.
  3. Wyceny dokonuje Studio lub Artysta.
  4. Termin tatuowania jest określany przy zapisie.
  5. Czas trwania sesji, zabiegu oraz orientacyjna cena podawana jest przy zapisie na życzenie klienta.
  6. Aby zarezerwować sesję, należy w ciągu do 3 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wpłacić zadatek w wysokości ustalonej ze Studiem lub Artystą. Zadatek pobiera Studio w imieniu Artysty lub bezpośrednio Artysta. Szczegóły dotyczące zadatku można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://zmoratattoo.pl/zadatek/
  7. Po tym okresie 3 dni roboczych zarezerwowany termin tatuowania może zostać anulowany.
  8. Podczas zapisywania się na kilka terminów pobierany jest zadatek za każde spotkanie.
  9. Zadatek jest bezzwrotny. (w przypadku odwołania sesji przez artystę lub Studio podlega zwrotowi w wysokości 100%)
  10. Termin tatuowania bez utraty zadatku można zmienić jednokrotnie, maksymalnie na 7 dni (168 godzin) przed umówionym zabiegiem. Zmiana w krótszym okresie niż do 7 dni (168 godzin) od wyznaczonego terminu zabiegu skutkuje utratą zadatku. Nowy wyznaczony termin nie może być później niż 3 miesiące od terminu pierwotnego. W przypadku gdy w ciągu najbliższych 3 miesięcy nie ma dostępnych żadnych wolnych terminów spotkań, Artysta lub Studio przyznaje najbliższy możliwy termin.
  11. Niepojawienie się na umówiony termin skutkuje utratą zadatku.
  12. Artysta ma prawo do zmiany terminu spotkania, jeżeli uzna że:
   • pojawiły się zmiany na ciele uniemożliwiające prawidłowe wykonanie tatuażu, np. opalenizna, choroba skóry, podrażnienia na skórze.*
   • stan fizyczny klienta lub jego skóry uniemożliwia poprawne wykonanie zabiegu; *
    *(zmiana terminu nie wynikająca z winy artysty równoznaczna jest z utratą zadatku).
 4. Zasady dotyczące projektu tatuażu oraz wykonania:
  1. Projekt tatuażu jest interpretacją wizualną artysty lub artysty wraz ze studiem na podstawie opisu lub referencji klienta.
  2. Projekt podlega jednorazowej korekcie w dniu sesji.
  3. Tatuaże projektowane przez Studio lub Artystów objęte są prawami autorskimi. Kopiowanie jest zabronione.
  4. Projekt tatuażu przedstawiany jest w dzień wykonywania zabiegu.
  5. Tatuator bez podania przyczyny ma prawo odmówić wykonania tatuażu. (dotyczy w przypadku gdy klient domaga się tatuażu innego niż umówiony przy zapisie)
  6. Tatuaż jest rzemiosłem artystycznym i efekt końcowy różni się od prezentowanego projektu.
  7. Artysta ma prawo do modyfikacji projektu w trakcie zabiegu, jeżeli jego zdaniem jest to konieczne.
  8. Artysta może współpracować z innym artystą np. właścicielem Studia przy tworzeniu projektu i jest on uznawany za współtwórcę przy równym podziale praw autorskich.
 5. Zasady panujące w pracowni:
  1. Klient podczas tatuowania nie może być pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających.
  2. W pomieszczeniu zabiegowym, nie mogą przebywać osoby towarzyszące!
  3. Osoby towarzyszące mogą być w poczekalni do czasu ustalenia projektu! Wyjątkiem są osoby niepełnosprawne wymagające opieki!
  4. W pracowni dostępna jest woda oraz ciepłe napoje kawa/herbata/mięta.
  5. W pracowni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.
  6. Zabrania się przyprowadzania zwierząt.
  7. Zabrania się dotykania jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się na stanowisku pracy Artysty.
  8. Klient ma prawo sprawdzić przed zabiegiem sterylność igieł oraz rur (gripów). Na życzenie klienta może on uczestniczyć w procesie dezynfekcji i naświetlania narzędzi światłem UV.
  9. Zabrania się spożywania posiłków w pokoju zabiegowym. (zakaz nie dotyczy własnych napojów butelkowanych)
  10. Posiłki można spożywać jedynie w pomieszczeniu oznaczymy jako poczekalnia lub pokój socjalny.
  11. W przypadku gdy tatuaż wymaga zdjęcia ubrania klient ma prawo prosić o wydzielenie stanowiska za pomocą parawanu. W związku z koniecznością odpowiedniego napięcia skóry, w miejscu tatuażu, artysta ma prawo zażądać odsłonięcia większej części ciała lub zdjęcia danej części ubrania/bielizny aby poprawnie wykonać zabieg.
  12. Aby otrzymać rachunek lub dowód wpłaty należy poprosić o to bezpośrednio Artystę. *
  13. W zależności od Artysty – Klient otrzymuje paragon lub rachunek. Niektórzy artyści samozatrudnionych mogą korzystać ze zwalniania z płacenia podatku VAT. W przypadku artystów prowadzących działalność nierejestrowaną, dodatkowo są oni zwolnieni z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.
  14. W studiu nie ma dostępnej internetowej sieci Wi-FI!
 6. Studio wykonuje zabiegi osobom pełnoletnim lub za zgodą opiekuna prawnego. 
  1. Klient musi mieć ukończone 17 lat.
  2. W przypadku rozbieżności nazwisk dziecka oraz opiekuna prawnego wymagany dokument potwierdzający powiązania między danymi osobami.
  3. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest fizyczna obecność prawnego opiekuna w pracowni przed zabiegiem.
  4. Dopuszcza się pisemną zgodę opiekuna bez fizycznej obecności, przy okazaniu do wglądu kserokopii dowodu osobistego opiekuna w celu weryfikacji danych. Zgoda musi być zgodna z naszym wzorem dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://zmoratattoo.pl/wp-content/uploads/2021/07/Zgoda-18.pdf
 7. Tatuaż wykonuje się na własną odpowiedzialność.
  1. Artysta ani Studio nie odpowiada za powikłania, będące skutkiem zabiegu oraz złego obchodzenia się ze świeżym tatuażem.
  2. Wykonanie tatuażu wiąże się z przerwaniem ciągłości naskórka, co wiąże się z ryzykiem zarażenia się chorobami zakaźnymi takimi jak WZW, HIV. Skóra narażona jest na infekcję w ciągi kilku dni od wykonania zabiegu.
  3. Studio oraz Artysta nie ponoszą odpowiedzialności za skutki uboczne związane z zabiegiem tatuażu.
  4. Przebieg zabiegu wykonania tatuażu:
   • Artysta dezynfekuje skórę preparatem antyseptycznym. W przypadku wystąpienia owłosienia na skórze zostaje ono usunięte jednorazową golarką po czym skóra jest ponownie dezynfekowana. Artysta w jednorazowych rękawiczkach nanosi na skórę specjalny preparat (żel) pozwalający odbić wzór (kalkę) na skórze. Po zaakceptowaniu wielkości umiejscowienia wzoru na ciele, klient odczekuje od 10 do 20 minut w celu wyschnięcia wzoru. Artysta przygotowuje materiały jednorazowe do zabiegu. Jednorazowe są igły, uchwyty do maszyny, kubeczki na tusz, tusz, oraz jednorazowe ręczniki. Wielorazowa pozostają jedynie maszyna wraz z zestawem zasilającym, całość dezynfekowana jest przed oraz po zabiegu a w trakcie wykonywania usługi pakowana w jednorazowe foliowe rękawy. Cały zabieg odbywa się w jednorazowych rękawiczkach zmienianych po upływie określonego czasu. Po zakończeniu tatuażu, skóra zabezpieczana jest przy pomocy opatrunku paroprzepuszczalnego zwanego „second skin” lub folią spożywczą.
  5. Materiały zużyte przy tatuażu, takie jak: igły, uchwyty do maszyn, kubeczki na tusz wraz z tuszem są utylizowane za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy zajmującej się odbiorem materiałów skażonych drobnoustrojami.
 8. Tatuaż jest rzemiosłem artystycznym
  1. Tatuaż jest towarem robionym na zamówienie, opłata nie podlegają zwrotowi.
  2. W przypadku znaczącego ubytku w tatuażu:
   • przysługuje darmowa poprawa danego fragmentu po pełnym wygojeniu tatuażu którego dotyczy poprawa.
   • Poprawa przysługuje nie później niż na 90 dni od chwili wykonania go. (Jeśli tatuaż wymaga poprawy zalecamy wykonanie poprawy przy okazji innego tatuażu, ułatwia to proces gojenia i nie ogranicza naszego życia przez dodatkowe 2-3 tyg, jakby to miało miejsce w przypadku wykonania takich zabiegów oddzielnie.​)
 9. Artysta może przerwać zabieg
  • Zabieg może zostać przerwany w przypadku pogorszenia się samopoczucia klienta lub wystąpienia zmian skórnych, które mogą wpłynąć na tatuaż. Przerwany zabieg podlega opłacie. W związku z potrzebą umówienia kolejnej wizyty doliczana jest kwota 200zł, ze względu na potrzebę użycia nowych, sterylnych/jałowych materiałów i narzędzi.
 10. Wykonanie tatuażu wiąże się ze zgodą na wykonanie zdjęcia
  1. Artysta ma prawo do wykonania zdjęcia lub/i filmu dokumentującego dany tatuaż oraz ewentualną publikację w prasie, portalach społecznościowych, własnej witrynie internetowej oraz na wykorzystywanie w celach marketingowych.
  2. Zdjęcia niektórych miejsc, taki jak np. biodra, mostek, żebra itp. często wymagają odsłonięcia miejsc intymnych aby poprawnie ukazać cały tatuaż. Akceptując regulamin zobowiązujesz się do prezentowania tatuażu podczas wykonywania zdjęcia w sposób wskazany przez artystę.
  3. Artysta zobowiązuję się do publikacji tatuażu w sposób nie ukazujący bezpośrednio twarzy Klienta.
 11. Bony Podarunkowe – Vouchery
  1. Bony podarunkowe nie podlegają zwrotowi.
  2. Bon podarunkowy może być wykorzystany u każdego artysty, który wykonuje tatuaże w studiu Zmora Tattoo przy ul. Jagiellońska 6, 03-721 Warszawa.
  3. Bon podarunkowy nie może być wykorzystany podczas konwentów oraz gościnnych wizyt naszych artystów w innych studiach.
  4. Nie akceptujemy bonów podarunkowych z innych studiów tatuażu
  5. W przypadku wykorzystania bonu podarunkowego na tatuaż wykonany przez pracownika studia, zostaje wystawiony paragon lub faktura VAT. Jeżeli bon podarunkowy jest wykorzystany u artysty, który nie jest pracownikiem studia ale ze studiem współpracuje rachunek za usługę wystawia podmiot wykonujący tatuaż, a wartość vouchera zostaje przekazana podmiotowi przez studio.
  6. Ważność bonów podarunkowych to 12 miesięcy od daty zakupu.
  7. Przy zapisie na tatuaż z bonem podarunkowym, wartość bonu podarunkowego podanego przy zapisie stanowi zadatek i w przypadku nie pojawienia się na tatuaż wartość bonu zostaje pomniejszona o 400zł.
 12. Klient zobowiązuje się do przestrzeganie procesu gojenia
 13. Klient, wpłacając zadatek lub poddając się zabiegowi bez zadatku wyraża zgodę na świadome wykonanie zabiegu oraz świadomie akceptuje powyższy regulamin.