Styl Geometryczny

Tatuaże wszelkiego typu czerpiące inspirację z matematycznych figur i ich powtarzalności w celu tworzenia ozdobnych wypełnień – patternów, poprzez powielanie wariacji trójkątów, kwadratów i okręgów. Popularne są długie proste kreski, okręgi oraz przecinające się ze sobą linie tworzące większe kompozycje. Powstałe zestawienia figur mogą być cieniowane lub pozostawione puste.

Tatuaże w stylu geometrycznym