Styl Graficzny

Jest to najbardziej obszerna grupa tatuaży gdyż zawiera on w sobie praktycznie wszystko co nie jest tatuażem realistycznym. Najczęściej jednak tym pojęciem określa się tatuaże o formie bardziej artystycznej, których nie można przypisać do bardziej zawężonych podgrup takich jak szkic, akwarela czy geometria lub łączące wszystkie te podkategorie w jeden kolaż.

Tatuaże w stylu graficznym