Styl Akwarelowy

Technika tatuażu, która ma na celu odwzorować tradycyjne malarskie techniki, w większości przypadków są to akwarele, lecz często do tej kategorii zalicza się również tatuaże naśladujące malarstwo akrylowe, olejne czy też innymi rodzajami farb. Tatuaże tego typu najczęściej są wykonywane w kolorze, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby wykonać tatuaż monochromatyczny w szarościach.

Tatuaże w stylu akwarelowym